Currently browsing: Items authored or edited by James Malley

3 items in this list.
Generated on Sun Feb 25 20:32:21 2024 GMT.

Jump to:

I | J | S

ITo Top

Ito, Motoo; Tomioka, Naotaka; Uesugi, Masayuki; Yamaguchi, Akira; Shirai, Naoki; Ohigashi, Takuji; Liu, Ming-Chang; Greenwood, Richard C.; Kimura, Makoto; Imae, Naoya; Uesugi, Kentaro; Nakato, Aiko; Yogata, Kasumi; Yuzawa, Hayato; Kodama, Yu; Tsuchiyama, Akira; Yasutake, Masahiro; Findlay, Ross; Franchi, Ian A.; Malley, James A.; McCain, Kaitlyn A.; Matsuda, Nozomi; McKeegan, Kevin D.; Hirahara, Kaori; Takeuchi, Akihisa; Sekimoto, Shun; Sakurai, Ikuya; Okada, Ikuo; Karouji, Yuzuru; Arakawa, Masahiko; Fujii, Atsushi; Fujimoto, Masaki; Hayakawa, Masahiko; Hirata, Naoyuki; Hirata, Naru; Honda, Rie; Honda, Chikatoshi; Hosoda, Satoshi; Iijima, Yu-ichi; Ikeda, Hitoshi; Ishiguro, Masateru; Ishihara, Yoshiaki; Iwata, Takahiro; Kawahara, Kosuke; Kikuchi, Shota; Kitazato, Kohei; Matsumoto, Koji; Matsuoka, Moe; Michikami, Tatsuhiro; Mimasu, Yuya; Miura, Akira; Mori, Osamu; Morota, Tomokatsu; Nakazawa, Satoru; Namiki, Noriyuki; Noda, Hirotomo; Noguchi, Rina; Ogawa, Naoko; Ogawa, Kazunori; Okada, Tatsuaki; Okamoto, Chisato; Ono, Go; Ozaki, Masanobu; Saiki, Takanao; Sakatani, Naoya; Sawada, Hirotaka; Senshu, Hiroki; Shimaki, Yuri; Shirai, Kei; Sugita, Seiji; Takei, Yuto; Takeuchi, Hiroshi; Tanaka, Satoshi; Tatsumi, Eri; Terui, Fuyuto; Tsukizaki, Ryudo; Wada, Koji; Yamada, Manabu; Yamada, Tetsuya; Yamamoto, Yukio; Yano, Hajime; Yokota, Yasuhiro; Yoshihara, Keisuke; Yoshikawa, Makoto; Yoshikawa, Kent; Fukai, Ryota; Furuya, Shizuho; Hatakeda, Kentaro; Hayashi, Tasuku; Hitomi, Yuya; Kumagai, Kazuya; Miyazaki, Akiko; Nishimura, Masahiro; Soejima, Hiromichi; Iwamae, Ayako; Yamamoto, Daiki; Yoshitake, Miwa; Yada, Toru; Abe, Masanao; Usui, Tomohiro; Watanabe, Sei-ichiro and Tsuda, Yuichi (2022). A pristine record of outer Solar System materials from asteroid Ryugu’s returned sample. Nature Astronomy, 6(10) pp. 1163–1171.

JTo Top

Jerram, D.A.; Sharp, I.R.; Torsvik, T.H.; Poulsen, R.; Watton, T.; Freitag, U.; Halton, A.; Sherlock, S.C.; Malley, J.A.S.; Finley, A.; Roberge, J.; Swart, R.; Fabregas, P.; Ferreira, C.H. and Machado, V. (2019). Volcanic constraints on the unzipping of Africa from South America: Insights from new geochronological controls along the Angola margin. Tectonophysics, 760 pp. 252–266.

STo Top

Suttle, M.D.; King, A.J.; Ramkissoon, N.K.; Bonato, E.; Franchi, I.A.; Malley, J.; Schofield, P.F.; Najorka, J.; Salge, T. and Russell, S.S. (2022). Alteration conditions on the CM and CV parent bodies – Insights from hydrothermal experiments with the CO chondrite Kainsaz. Geochimica et Cosmochimica Acta, 318 pp. 83–111.

Export

Subscribe to these results

get details to embed this page in another page Embed as feed [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0